2009. szeptember 2., szerda

Fenntartásaim vannak

Hallom ma reggel a rádióban, hogy megkezdték a sertésinfluenza elleni kísérleti oltásokat Magyarországon is. Ha jól emlékszem 60 „önkéntes” vállalkozó oltanak be, és most figyelj !!!: 3 és 18 év közöttieket. Szerinted mennyire „önkéntes" a 3 éves felajánlkozása ? Tele a puttonyom sok mindennel, de a magyarországi, s bizonyos fokig a világ egészségügyi helyzetével kapcsolatban a leglesújtóbb a véleményem. Nem babra megy a játék. Életre. Akár a tiédre is. Elolvasásra javaslom: http://www.sakraft.hu/2009/08/h5n1-h3n2-influenza-elleni-vedooltas-es-a-gyogyszeripar-erdekei Aki nem ismerné, íme a Hippokratészi eskü, amit MINDEN orvos letesz. A kérdés már csak az, hogy miért nem tartja be, s mit ér az eskü, ha hamis ? Esküszöm a gyógyító Apollóra, Aszklepioszra és Hügieiára és Panakeiára és valamennyi istenre és istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom következő kötelességeimet: tanáromat, akitől e tudományt tanultam , úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat lerovom; utódait testvéremnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és mesterem fiaira és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másokra azonban nem. Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához. Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. Sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük. Minden házba a beteg javára lépek be, s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. Amit kezelés közben látok vagy hallok – akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben – nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm. Ha ezt az esküt megtartom és nem szegem meg , örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek ellenkezője. Kép: http://www.skocia.hu/?module=wholearticle&art_id=1373

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése