2010. szeptember 30., csütörtök

(Képtelen) Történet

Ma egy igen érdekes filmet láttam a mongol-tatár birodalom virágzásáról, hatalmának kiterjesztéséről és bukásáról.
És épp tegnap kaptam egy, az iszlám kétségbeejtő európai terjedéséről szóló diasort.
Ez a kettő aztán valahogy összekapcsolódott az agyamban, emiatt megpróbálom leírni, ami már jó ideje motoszkál bennem.

Először egy igaz  történet, jó pár évvel ezelőtti.
Egy É-magyarországi város modern lakótelepén született három gyerkőc, köztük egy kislány, egy teljesen „normális” fehér családba. Apuka, anyuka középvégzettségű, munkás-értelmiségi családból származó emberek. A gyerekek mind főiskolát, ill. egyetemet végeznek. Szokásos és lehetséges karrier volt ez abban az átkosban.
Aztán jöve’ a nagy szabadság, többek között sok változással, s  annak lehetőségével is, hogy kezdnek kinyílni a kapuk, s mint a penész, szinte láthatatlanul elkezdnek beszivárogni különféle más nációk az országba. Sárgák, feketék, pöttyösek. Hozták a kultúrájukat, ételeiket, vallásukat, szokásaikat is – természetesen. (Most nem elsősorban a munkaerőhiány miatti bevándorlókra gondolok, mert ez a példa pont nem egy ilyenről szól.)
Szóval jöttek/jönnek és asszimilálódni nem nagyon akart/n/ak.

A fiatalok – mint mindig - most is ők voltak az elsők, akik ki akarták próbálni az újat, a mást, elkezdtek hát összeházasodni. Csakhogy pl. a moszlim vallás nagyon más ám, mint a már megszokott és kifinomult európai vallások. (Merthogy nem felejtettem ám én el a keresztes-háborúkat és boszorkányégetéseket! – csak azt mondom, ma már ezek az európai vallások kifinomultabbak egy kicsit.)

Ebbe a fent említet családba is beházasodott egy moszlim ifjú, aki hamarosan áttérítette a nejét is. Gondoljátok el szegény szülőket…. Eléggé megviselte őket, amikor egyetlen lányuk egyszer csak slafrokban jelent meg, szorosan bekötött fejjel a szülei lakásában, merthogy áttért férjeura hitére.
Egyszer aztán váratlanul a szomszéd bácsi (aki a lányt még meztelen seggel is látta rúgkapálni, kisbugyiban szaladgálni) szóval ez a szomszéd bácsi váratlanul becsöngetetett, amikor a fiatal pár épp a szülőknél vendégeskedett. Tudni kell a továbbiakhoz persze, hogy a moszlim vallás a nőnek kegyesen megengedi, hogy otthon ne viselje a kendőjét.
Nos, ez a diplomás magyar nő,  amikor meglátta a 80 éves szomszéd-bácsit 10 dioptriás szemüveggel, bottal a kezében, mosolyogva belépni a  szülők lakásába, ijedtében az asztal alá bújt, mert új hite szerint idegen férfi őt nem láthatja fejkendő nélkül.

Ezt a sztorit már nagyon régóta meg szerettem volna írni, de valahogy nem adódott rá alkalom. 
Most előbukkant a fentebb említet két esemény (film+diasor) hatására.

El is gondolkodtam a dolgon – persze nem először…Ez lesz Európa vége: „elfoglalják” – ha nem is fegyverrel, hát félholddal és szusival. Azt hiszem túl későn ébredtünk rá, hogy a hagyomány, a tradíciók megőrzésének, ápolásának, továbbadásának milyen hihetetlenül fontos szerepe van/lenne.

És most bemásolok ide a fentebb idézett diasorból néhány adatot. Én nem tudom/akarom és fogom ellenőrizni hány %-ban igazak,  engem meggyőztek.
Vagy megijesztettek.
Igaz, túl sok félnivalóm nekem már nincs, tekintve (milyen jó egyszer ezt így leírni!)  a koromat !

Idézetek, részletek:
„A bevándorlók nagy része nem kíván integrálódni és asszimilálódni, hanem megtartja muszlim kultúráját, ebben neveli gyermekeit, és szavazataival ebben az irányban akarja befolyásolni a politika és a társadalom alakulását. Az ős-európaiak demokratikus-liberális hagyományaik és a fasizmus visszajáró kísértetétől való félelmük, valamint a multikulturalizmus eszméje miatt meg sem kísérlik határozottabb eszközökkel integrálni és asszimilálni őket.

Az Európában természetes  demokrácia  nyitottságát kihasználva, a bevándorló muszlimok nagy része viszont saját (vallási) oktatást, hivatali nyelvhasználatot stb. követel (állami finanszírozással), nem beszélve a mecsetek tömegeinek az építéséről. A demokratikus lehetőségeket ugyanakkor egyértelműen antidemokratikus célokra használják föl: gyors létszámnövekedésük mellett további mecsetek és „iszlám kulturális központok” épültek, melyek közül sok a radikális ifjúság feltüzelését szolgálja, és a fasiszta ideológiára fogékony helyi fiatalok áttérését segítik elő az iszlámra.

A multikulturalizmus, az önvédelmi reflexiók teljes leépítésére kényszerítette az európai társadalmakat, hiszen a multikulturális eszme és a tolerancia jegyében szinte senki sem tehetett, tehet semmit még a bizonyítottan veszélyes, kereszténység- és Európa-ellenes muszlim szervezetekkel szemben sem. Ezek a szervezetek és támogatóik (melyeknek céljaival nem elhanyagolható mértékben szimpatizálnak az európai muszlimok tömegei is) a demokratikus játékszabályokra alapozva törnek a demokrácia és az európai értékrend felszámolására.

Az átlagpolgárok egyre inkább felemelik hangjukat, de továbbra is igen kevés közszereplő mer nyíltan nemet mondani erre az újfajta gyarmatosításra. Közülük azok, akiket csupán nácinak, rasszistának bélyegeztek meg, még enyhén megúszták, hiszen volt, akire halál várt megnyilatkozásai miatt, míg sokan állandó rendőri védelem alatt kénytelenek élni életüket.

Néhány számszerű adat:
- Az EU területén jelenleg 25 millió muszlim él, ez a teljes lakosság 6 %-a
Törökország csatlakozásával ez 20-25 %-ra nőne.
- Az EU tagállamok népességének növekedési rátája minden tagállamban 2,1 alá esett:
Spanyolország, Görögország, Olaszország: 1,3 (ez azt jelenti, hogy 2050-re a népességük az egyharmadára csökken! - Olaszországban 2050-re nem lesz a lakosság 60%-ának bátyja, nővére, unokatestvére, nagybátyja, nagynénje). Németország: 1,37, Nagy Britannia: 1,74, Svédország: 1,75.
- „Demográfiai kapitulációnak” nevezik, ha 100 főnyi 40-44 éves férfire kevesebb, mint 80 főnyi 0-4 éves fiú jut. Németországban ez az arány 100/50, a Gázai övezetben 100/464.
- A Gázai övezet népessége 1950-től 2006-ig 240 ezerről 1,4 millióra nőtt. Ha Dánia így növekedne, akkor nem 5,5 milliós népessége lenne, hanem 25 milliós. Ebben az esetben Dániában az átlagéletkor 15 év lenne, ám a valóságban 39. Több mint 3,6 millió ember lenne harcképes korban, ám így csak 470 ezer. Afganisztánban ez az arány 100/473, Irakban 100/351 Szomáliában 100/364.
- A muszlim országok népessége öt generáció alatt (1900-2000) 150 millióról 1.2 milliárdra nőtt, azaz 800 %-os a növekedés (ami meghaladja még Kínáét is ahol a növekedés „csak” 300 %)
- Európa muzulmán lakossága 2025-re meg fog duplázódni. Európában az európaiak pár generáción belül kisebbségben fogják magukat találni.
- Nyugat Európában a muszlim közösségek politikai térnyerése és taktikái nyomán az „őslakosok” emigrálni kezdenek. Kanada, Ausztrália, Új Zéland kész évi 1.5 millió magasan képzett emigránst befogadni.
- A Washington Times elemzése szerint Oroszország a 21. század végére muszlim ország lesz. Jelenleg 25 millió muszlim van Oroszországban. Nyolc éven belül az orosz hadseregben a katonák fele muzulmán lesz. 2020-ra Oroszország teljes lakosságának 20 %-a muszlim lesz. Egyes számítások szerint 30 éven belül több muszlim lesz Oroszországban, mint nem muszlim. Az orosz föderáció muszlimjainak létszáma 40 %-al nőtt 1989-óta.

A jelenlegi tendenciák mellett az „őshonos” európai lakosságot egyszerűen „túlszaporodja” a muszlim kisebbség.
Kutatók három lehetséges jövőt tételeznek föl:
(1) Európa iszlamizálódik;
(2) Európának sikerül valamiképp kulturálisan integrálnia a muszlimokat;
(3) Egy nacionalista fordulat révén a bevándorlókat kitiltják, deportálják.


Kérdéses, hogy Európa hogyan tud majd megküzdeni fennállásának talán legsúlyosabb krízisével. Amennyiben nem tudja kezelni a bevándorlók, elsősorban a muszlimok keltette kulturális, vallási és társadalmi feszültségeket, valamint saját őslakosságának demográfiai problémáit, úgy meglehet: az általunk ismert Európa mindörökre el fog tűnni a történelem színpadáról.”


Persze tudom, azonnal, fogok kapni ellenvéleményt, és kritikát: Ó, hát a munkájuk kell, ők maguk nem kellenek ? vagy: micsoda fajgyűlölő szöveg ez ! vagy: az egész világ-történelem erről szól….stb.stb..
Persze, legyen is mindenkinek külön véleménye.  De ugye, ez azt jelenti, hogy NEKEM IS LEHET különvéleményem ?

Amúgy meg ezt  se én találtam ki:
Si fueris Romae, Romano vivito more! (Ha Rómában élsz, élj római módon.)

2010. szeptember 29., szerda

Tudásközpont – Kaptár – Pécs - Gyönyörű

Ez most egy részleges fotós beszámoló az épületről és a benne tegnap megnyitott kiállításról. Mivel csak a földszinten  fotóztam, majd ha feljutok a könyvtárba, remélem, ott is tudok képeket készíteni.
Amit eddig láttam, az nagyon tetszett.
(Kivétel: hát nem lehetett volna azt a 200 m. bevezető utat az átadásra elkészíteni ?
Nem. Nem lehetett…
Ez a beruházás  Magyarországon készült.)

Az üvegszobrok alkotójáról Ioan Nemţoiról itt olvashattok:

A fantasztikus, 60 ezer darabból álló kaptárról, mint műalkotásról és az alkotóról Nagy Márta, Ferenczy Noémi díjas, pécsi keramikusművészről pedig itt: http://koos.hu/2010/09/09/zsolnay-diszburkolat-a-kaptarban   


Mint mondám: a bevezető út még nem kész...
Az épület viszont csodálatos !
Az üvegfelületek játéka...
Képek az udvarból
Az előcsarnok
Varázslat...
A csodálatos kaptár belülről
Ioan Nemţoi alkotásai:

2010. szeptember 28., kedd

Üvegikonok és ékszerek a Parti Galériában.

Hogy mik derülnek ki….A városunkban él már két évtizede a kolozsvári származású Dr.Cocora Beatrice – aki különleges tehetséggel rendelkezik: ikonokat fest. Alakjaiban modern/naív (?), de színvilágában nagyon is hagyományos képek ezek, ráadásul üveglap hátulján készülnek.
A Parti Galériában lévő poszterről megtudható, hogy édesapja román, édesanyja magyar, s hogy családjában több generáció óta adják  tovább az ősi ikonmintákat, melyek azért állandóan változnak, hiszen minden alkotó  hozzátesz a saját egyéniségéből is egy keveset.
A család Erdélynek abból a részéből származik, ahol  Szilézia és Bajorország után, már a  XVIII.szd-ban megjelentek az üveg-hátlap-ikonok. Családjukban a nők voltak azok, akik gyakorolták ezt a mesterséget, többnyire polgári foglalkozásuk mellett. A család ikonjai megtalálhatók több erdélyi templomban és külföldi gyűjtőknél is.
Ennek a kiállításnak a megtekintését is melegen ajánlom.
(Sajnos nem tudtam mindent lefotózni, mert az üvegre festett képek rettentően becsillannak.) Ezen az alábbi  két képen pedig a brassói Ilovay Zsuzsa   kövekkel díszített csipkeszerű ékszerei láthatók. http://www.brasso.ro/blapok.php?id=676&cat=U3rtbi1mb2x0 2010. szeptember 27., hétfő

Felszáll-e egyszer majd a köd ?

A cikk  ajánlását természetesen @x-től kaptam – ezúton is köszönet érte.
Minden sora  a szívemből szól, ezért kérlek, olvasd el !
El nem tudom mondani, mennyire örülök, hogy végre találtam egy embert, aki úgy gondolkodik, mint én (vagy én úgy, ahogy ő), mert már azt hittem, az örökös elégedetlenségemmel, kritizálásommal teljesen egyedül vagyok.
Hát nem. Legalább ketten vagyunk !
 
„…Egymásba folyik hang és sör és szó, neylonpohár és tetoválás, a DJ felvonulás és kultúrhét. Balkán a domináns. Meggondolta ezt igazán valaki? …… Nyugtalanság van, nehogy valami is megálljon egy percre, mert akkor mindezen netán gondolkodni is lehetne….”  (A két szó kiemelése tőlem !)


 

2010. szeptember 26., vasárnap

Füzesi Heierli Zsuzsa

http://www.h2g2.hu/fuzesi/index.php?lang=hu&page=3  (A lap alján lefelé mutató kis fehér nyílra vidd a kurzort és az oldal magától gördül lefelé!)

Akkor jöjjön valami, ami talán nem kavarja fel az érzelmeket.
A Parti Galériában is jártam. Ahol csodát láttam. El nem tudom képzelni, miképp lehet a porcelánból  ilyen varázslatos tárgyakat készíteni ?
(= A porcelán a keramika legnemesebb anyaga, kvarc, kaolin, és földpát keverékéből előállított fehér masszából készül. Cserepe teljesen tömör, nedvszívó képessége nincs. Törésfelülete fehér, fénylő, kagylós. Kínában találták fel, onnan kereskedők hozták el Európába.   http://hu.wikipedia.org/wiki/Porcel%C3%A1n  )
Én úgy képzeltem el az előállítást, (habár szívesen „élőben” is megnézném)hogy ez a porcelán valami tésztához, mondjuk a karácsonyi keksz tésztájához hasonló anyag, ami formázható. Igenám, de akkor még azt a sok mintát bele kell vagdosni, vagy millió lyukacskát beleszurkálni, aztán formába-tekergetni. Hát lehet dolgozni egy-egy alkotással.                          

Mint a csipke, lágyan libbenő formák – bevallom egyiket óvatosan meg is érintetem – annyira hihetetlenek tűnt, hogy mindez nem valami kikeményített csipke…
Én beleláttam méhkaptárt, pókhálót, fagombát, korallt, csodás tengeri kagylót…Nézzétek csak meg a képeket, szerintem másnak is lehetnek ilyen gondolatai látva az alkotásokat.
Nem csak a formák, az anyag, a technika, a lyukak, lyukacskák, pontok, pöttyök,
hanem a színvilág is nagyon kedvemre való: a fehér és a barna legkülönfélébb pasztell árnyalata, fényes és matt felületek  … 

Szóval nekem nagyon tetszett. Ingyenes a kiállítás, nézetek be, ha arra jártok (Mária utca 1.)
 A kedvencem: