2012. december 23., vasárnap

Ajándék karácsonyra
http://www.jacquielawson.com/viewcard.asp?code=2013884151068&source=jl999  

Vallásos családban nevelkedtem. Ennek megfelelőn voltak olyan mesekönyveim is,  melyekben „Jézuska” volt a főszereplő, vagy a biblia neves személyei. Akkoriban szokás volt ilyesmiből (is) mesélni. Sajnos néhány mesekönyvem az elmúlt évtizedek alatt valahogy „eltűnt” – igazából nem is tudom miképp, ám az eltűnésük már végleges, hiszen címüket, szerzőjüket nem tudom, sőt csak részetekre emlékszem belőlük. Ilyenek voltak pl. a Bocogó Barnabás, ami egy barna maciról szólt, aztán egy képes biblia, nagy alakú, keménytáblás mesekönyv (olvasása óta „tudom”, hogy néz ki a Jósiten: ül a felhőkön és fehér a szakálla), vagy az, amiből csak az első pár sor maradt meg a fejemben, egy képpel: egy nyitott ablak, melyen át virágos rétet s a szélben libbenő függönyt látni, az alábbi sorokkal: „Friss tavaszi fuvalom/árad be az ablakon... így kezdődött…Egy régi mesekönyvem került a kezembe.….. nem is igaz, nem került, hanem elővettem. Ebből ajándékozok olvasóimnak karácsonyra egy mesét:(A könyv: B.Czeke Vilma:  Jézuska hegedűje.) Karácsony táján ez a mese sokszor eszembe jut. Gyerekkori agyammal/szívemmel /szememmel én ezt a mesét sokszor „láttam”, s akárhányszor olvastam, vagy olvasták fel nekem, ugyanazok az érzések ébredtek bennem. Jók. Melegek.Amikor kisgyerek voltam, még hittem a mesékben.
Ma már tudom, más a mese és más az élet. 
De azért fogadjátok tőlem szeretettel. Kattintsatok a legelső sorban látható linkre is ! Kellemes ünnepet kívánok minden olvasómnak !


 A fenyőfák meséjeVolt egyszer egy szegény asszony és volt neki egy kicsi fiacskája. Ez a szegény gyermek egyszer csak elkezdett  sáppadozni, elkezdett soványodni s már olyan gyenge lett, hogy a lábán sem tudott megállni.

Hiába vitte édesanyja a leghíresebb orvosokhoz, hiába költötte minden pénzét orvosságra, a gyermek csak egyre fogyott, egyre sáppadozott. A szegény asszony végre is már csak a jó  Istenben bízott, már csak Őtőle várt segítséget s amikor tehette, Hozzá imádkozott.

Hát amint a szegény asszony egy éjtszaka éppen a kisfia mellett térdelt és imádkozott, egyszerre nehéz álom szállott a szemére. És ekkor, álmában, csodálatos dolog történt vele.

A kis Jézus jelent meg előtte s három távoli, hóborította hegycsúcsra mutatott. A szegény asszony erre felkelt, karjára vette a gyermekét is, a kis Jézus pedig elvezette őket a három hegy közül a legmagasabbikra. Amikor ide a hegycsúcsra feljutottak, a beteg gyermek egyszer csak magához tért és hangosan felnevetett. A kis Jézus ekkor megáldotta őket, azután eltűnt a szemük elől.

Ez álma óta a szegény asszonynak nem volt nyugta többé. Beteg gyermekét a karjára vette és megindult arrafelé, amerre a kis Jézus álmában a három csúcsot megmutatta.

Ment, mendegélt a szegény asszony, míg végre elérkezett arra a  vidékre, ahol a három hegycsúcs magaslott ki messze a többi hegyek közül. Itt a legmagasabb és legtávolabbi hegycsúcs irányában indult  mindjárt tovább. Hideg télidő lett, amire végre ehhez  is elérkezett.

Szép nagy tölgyerdő terült el itt a hegy tövében, alatta pedig egy jómódú kicsiny falucska volt.

A szegény asszony ekkor már nagyon fáradt volt s beteg gyermeke már félig megfagyottan feküdt karja között. Bekopogott hát mindjárt az első ház ajtaján, Kérte, bocsássák be, hogy beteg gyermekével együtt kissé felmelegedhessék.

- Nincs tüzelőnk, amivel befűthetnénk. Magunk is fagyoskodunk – felelték a szívtelen emberek  és nem nyitottak ajtót a szegény jövevények előtt.

Pedig a házuk tetején vastagon füstölt a kémény, az udvaron garmadával ált a tűzrevaló.

Az asszony tovább ment a második házhoz. Isten nevében itt is arra kérte az embereket, engedjék be kissé, hogy beteg gyermekével együtt felmelegedhessék.

De itt is ugyanúgy feleltek a szívtelen emberek, mint az első helyen és nem engedték be őket.

A szegény asszony mégsem zugolódott, hanem csak ment tovább és bízott  istenben, hogy végül is megsegíti. A jómódú kis falu minden házában sorra kopogtatott, de bizony sehol sem talált jószívű emberekre. Mindenütt azt felelték, hogy maguk is fagyoskodnak, mert nincs tűzrevalójuk. Pedig minden házon vastagon füstölgött a kémény és minden udvaron garmadával állt a tűzrevaló.

Mire a szegény asszony kiért a faluból, már alig látta az utat a könnyeitől. Gyermeke is egészen megdermedett a karja között. De ő mégis bízott benne, hogy csodálatos álma beteljesül. Hitte, hogy a gyermeke nem halhat meg, amig a hegycsúcsra nem érnek, és ott meg fog gyógyulni. Így ment, mendegélt tovább, most már a tölgyerdőn keresztül a hegyre fölfelé.

Már esteledni kezdett, és a szegény asszony  gyermekét magához szorítva, botorkált az úttalan utakon. Szemére ráfagytak az egyre hulló könnyek s lába is meg-megbicsaklott. És a szegény édesanya mégsem ütődött a fákba, a lehajló gallyak mégsem tépték össze, s lába nem botlott meg a kiálló gyökerekbe.

Ha a fáradságtól már-már össze akart esni, mintha egy kedves, meleg kis kéz mindig felemelte és segítette volna a meredek úton.

Így ért túl az erdőn, fel a sziklás hegyi legelőkre,hol szegény pásztorok nyáron át kecske- és birkanyájaikat legeltették. Most azonban a hó és jég borította be vastagon az egész fátlan vidéket, Csak feljebb, egy egy kiálló sziklához tapasztva látszott pár szegényes kunyhó, hol a pásztorok így télen át meghúzták magukat.

A szegény asszonynak már csak éppen annyi ereje volt, hogy a legelső kunyhó ajtaján be tudott kopogtatni.

A szegény pásztorok itt meg sem kérdezték, hogy mi járatban vannak. Jószívvel fogadták a j9övevényeket és mindjárt begyújtottak a hideg kemencébe, hogy szegények felmelegedjenek. Bár maguknak is alig volt a hosszú télre egy kevés tüzelőjük, mégsem sajnálták a szenvedőktől. Mikor végre az anya és gyermeke magukhoz tértek, ennivalóval is jól tartották őket, és el nem eresztették addig, míg tartott a tüzelőjük.

Pár nap múlva azonban már nem volt mivel fűteniök. A szegény asszonyt ekkor átkísérték a szomszéd kunyhóba, hol ugyancsak szívesen fogadták. Mikor a tűzrevaló már itt is elfogyott, megint mások vették őket gondjaikba.

S a szegény beteg gyermek mindinkább jobban lett, sőt gyarapodni kezdett. Mikor végre az utolsó kunyhóhoz érkeztek, mely már egészen a hegytető volt, a gyermekre alig lehetett ráismerni. Már pirospozsgás arccal, hangosan nevetve futkározott a kunyhó körüli sziklákon, a déli napsütésben. Az éjtszakát pedig mindig szépen átaludta.

Mikor már az utolsó kunyhóban is elfogyott a tűzrevaló,a szegény asszony megkérdezte az embereket:

- Ti minden fátokat eltüzeltétek, csakhogy beteg gyermekem meggyógyuljon. A tél azonban még hosszan eltarthat s még nagyobb hideg is jöhet. Mi lesz majd tiveletek ?

A pásztorok így feleltek:

- A jó Isten még nem hagyott el eddig, reméljük, ezután is meg fog segíteni. Ha a falu nem ád is több fát ezen a télen, csak nem fogunk  elpusztulni.

Már az utolsó éjtszakát töltötte az asszony és gyermeke a szegény parasztoknál, amikor hirtelen hóvihar keletkezett. A szegény kunyhók csak úgy recsegtek, ropogtak a hatalmas szélben, amely majdnem a mélybe sodorta valamennyit.

A pásztorok  Istenhez fordultak segítségért s ott térdelt közöttük a szegény asszony is gyermekével együtt. És az ő imájukra csoda történt:

Fenn a mennyországan, ahol akkor még a karácsonyfák együtt laktak a kis angyalokkal, hirtelen nagy sürgés-forgás támadt. A kis Jézuska parancsára  nagy csapatokban indultak le a zöld fenyők az égből a hegytetőre, hogy megvédjék a jószívű pásztornép szegényes otthonait. Körülállták a kicsiny kunyhókat, hogy a hóvihar el ne söpörhesse őket. S hogy maguk is erősen állhassanak a szél- és hófúvásban, erős gyökereikkel a sovány, sziklás földbe kapaszkodtak s karjaikkal is jól összefogództak. Akárhogy fújt, tombolt is most már a vihar, a fenyőfákat helyükből el nem mozdíthatta s így a kis kunyhók is védve voltak.

Ezután a kis Jézussal együtt angyalsereg szállt le a  viharzó hópelyheken. Színes láncokkal jól egymáshoz kötözték a  fenyőfákat s ágaikat még angyalhajjal is megerősítették, hogy Szélapó legkisebb fia se tudjon seholsem átbújni közöttük. Majd mennyi gyertyákat gyujtottak meg a szélső ágakon, melyek egyszeriben  csodálatos fényt  és meleget árasztottak, hogy a kunyhók lakói meg ne fázhassanak. De mindez még nem volt elég, hanem jó meleg ruhákkal és ennivalókkal is telerakták a karácsonyfák alját.

Mikor mindennel készen lettek, a kis Jézus két kezét áldón kiterjesztve végigsuhant a kunyhók feltett , majd ismét felszállott az Égbe. Körülötte angyalok röpködtek és égi dalokat énekeltek….

Az angyalok gyönyörű énekére a kunyhók lakói mind a kicsinyke ablakokhoz siette. Hát alig láttak a nagy fényességtől !

Fényes karácsonyfaerdő közepén találták magukat és most már sem hidegtől, sem pedig szélvihartól nem kellett többé félniük.

Amíg odalenn a faluban egész éjjel  dühöngött a vihar  és hajléktalanná tette a szívtelen embereket, itt fenn a hegytetőn  hálaimát énekeltek és boldogan tértek nyugovóra a jószívű pásztorok.

Azóta, hogy ez történt, a  fenyőfák mindig ott laknak a magas hegyeken, ahol a szegény emberek. Fenyőfák védik és melengetik   a kicsiny kunyhókat, s tőlük tanulták a szegény emberek a szebbnél szebb meséket, amiket hosszú téli estéken mesélgetnek.

A három hegycsúcs rengeteg fenyveseit azóta messziről is felkeresik a szenvedő betegek. A hegyek tiszta levegője és a fenyőfák balzsamos illata ma is csodálatos, gyógyító orvosság számukra.

És innen hozzák a karácsonyfát is a jó gyermekeknek. Úgy-e jó volna, egyszer nekünk is elmenni gyerekek, a Tártra, Mátra és a Fátra zúgó fenyvesei közé  !?  A fenyőfák akkor mesélnének ám csak szép meséket nekünk !

 

10 megjegyzés:

 1. Ebben a békétlen, cudar világban jó volt elvarázsolódni a mesék világában. Köszönöm ezt az élményt...bevallom még meg is rígatott!

  VálaszTörlés
 2. Feltételezem,nem sokan hallottak róla ?- (ami azt illeti én nem) -nem sok minden található róla a neten (esetleg a könyvei)(1898-1990) Férje Bodor Aladár bábkészítő volt ( több Bodor is van a neten- )

  VálaszTörlés
 3. Kifelejtettem B.Czeke Vilma (vagy Czeke B.Vilma)

  VálaszTörlés
 4. Kinyomtattam és délután elolvasom a gyerekeimnek, köszönet érte!
  Talán akkor ti is énekeltétek a Fáj a Jézus kiscsizmája éneket gyerekként. Anyukámnak ez volt a kedvence és a több tucat másik énekkel együtt én is szoktam ezt énekelni a gyerekeknek. A nagylányommal már egészen komolyan lehet beszélgetni sok mindenről (5 és fél éves), a teljes lényét beleadva mondta: Anya, én tényleg oda szeretném adni a Kis Jézusnak a mínuszkabátomat (így hívja a legvastagabb télikabátját, amit a mínuszokban szokott felhúzni) és a bundás csizmámat, meg minden meleg ruhámat!
  Milyen kár, hogy mire felnövünk, az előítéletek és a reális tapasztalatok sokszor akkor is elfojtják bennünk ezt a gyermeki nagy szívet, amikor valóban szükség lenne rá...

  (a "pizzás")

  VálaszTörlés
 5. Kellemes unnepeket,szep karacsonyt kivanok!
  huseges olvasod:Tselszi

  VálaszTörlés
 6. Mindenkinek: köszönöm a jókívánságokat !

  "pizzás"-nak: nem ismertem a dalt, de megtaláltam a youtube-on:
  itt meghallgatható

  VálaszTörlés
 7. Köszönöm a szép "karácsonyi ajándékodat"

  VálaszTörlés
 8. Megható karácsonyi ajándékot kaptam Tőled. Köszönöm az élményt és békés karácsonyi ünnepeket kívánok!

  VálaszTörlés
 9. Tündéri mese! Köszönöm.
  Nekünk is van néhány ilyen régi mesekönyvünk, de most épp nem találom... Meg akartam írni a címét! Mindegy, majd legközelebb! Ezt meg elolvasom az unokáknak, biztos tetszeni fog nekik!:) További szép ünnepet!:)

  VálaszTörlés
 10. Köszönet ezért a szép meséért.
  Jól esik néha kizökkeni a realitásból. :)

  VálaszTörlés