2007. december 31., hétfő

Itt a vége, fuss el véle !

2007.12.31.hétfő 
.Arany János: Év utolján  

Kifelé az évnek a szekere rudja,  
Pályáját a nap is csak robotban futja,
Csak azért jő fel, hogy a gondját kivesse,
Ahol a reggel van, ott a dél, az este.  
Mehetsz, mehetsz jó év! amit hoztál, vidd el,  
Megelégedtem már sovány böjteiddel;  
Egy szó nem sok, azzal sem marasztlak téged:  
Kivánok jó utat s jó egészséget. 
- Mi örömet adtál? Mi emléket hagytál?
Annyit se nekem, mint a tavalyi naptár,  
Mely hiába mondja; hogy: "csütörtök, péntek",  
Ha egyszer ledobtam, belé sem tekintek.  
Menj! hadd tudjalak a többi után sorba,  
Legalább nem esett életemen csorba:  
A kopár sivatag, hol nem látni zöldet,
Legalább nem hagyja lyukasan a földet.

Sri Pada

2007.12.31.hétfő
A néhány nappal ezelőtti Tamás nevet kutatva kószáltam a neten, s mivel láttam is egy, a témával foglakozó filmet /mely engem eléggé meglepett, mert nem volt róla tudomásom, hogy Indiában Tamás apostolt szinte Jézusnál is jobban tisztelik / szóval böngésztem, s az alábbiakat találtam:

Sri Pada szent hegy Srí Lanka (Ceylon) szigetén. A Föld egyetlen olyan szent hegye, melyet a világvallások hívői egyöntetűen tiszteletben tartanak. Elnevezései : Az első forrás a Kr. u. 1100-as évek elején említi a Szent Lábnyomot. Szingalézül Sri Pada (Szent Lábnyom), tamil nyelven Sivanolipatha Malai (Siva lábnyoma), portugálul Pico de Adam (Ádám-csúcs), arabul Al-Rohoun, szanszkritül Samantakuta, szingalézül Samanelakhanda, a Sámán hegye, aki az 5. századi ceyloni krónika, a Mahavamsa szerint a sziget négy védelmezőjének egyike volt. . .
 


A zarándoklat leglátogatottabb ideje a decemberi teliholdtól a buddhista Vesak-ünnepig (májusi telihold) tart. A cél, valamelyik napkeltekor elérni a csúcsot. Ekkor a hegy árnyéka tökéletes háromszögként vetül a környező égboltra, amely hirtelen eltűnik, ahogy a Nap felkél. A körvonal azért is különös jelentőségű, mivel maga a hegy nem annyira szabályos alakú, mint az árnyéka. Az év többi hónapjaiban a hegyet rendszerint sűrű felhőtakaró veszi körül. A kónikus hegy egy megközelítőleg 8-szor 24 méteres fennsíkban végződik, ahol különös látvány fogadja a zarándokot: egy hatalmas, lábnyom formájú sziklatömb, melynek mérete kb. 170-szer 70 centiméter. Az ereklye a Föld hívői számára mást és mást jelent. Déli (mahajana) buddhisták szerint Buddha lábnyoma, aki háromszor járt a szigeten, és utolsó megjelenésekor hagyta azt maga után; írja a Mahavamsa. Dél-indiai hinduk szerint Siva isten lábnyoma. Az 1505 körül bevándorolt portugál keresztények legendája alapján Szent Tamás apostol ereklyéje, akinek lába mennybemenetele előtt itt taposta utoljára a Földet. Iszlám hívők szerint az első ember, Ádám lábnyoma, aki Földre érkezésekor először a szigetre, itt tette a lábát. Innen a hegy portugálul és angolul elterjedt neve a Pico de Adam illetve 
 Adam's Peak: Ádám-csúcs.


   
A legenda azt is elmondja, hogy Ádámnak Allah azért jelölte ki ezt a helyet, mivel ez volt az a sziget, mely a legjobban hasonlított a Paradicsomra. A hegy Ptolemaiosz Geográfia művében fordul elő először, Valspada néven. Erről írt gyönyörűen Giovanni de Marignolli 1335-ben: „Taprobane a Paradicsomtól negyven mérföld, ahol már hallani forrásainak hangját...” Az arab legendának pedig egyenes folytatása, miszerint a hegyen évszázadok óta találhatók drágakövek, a Paradicsomból kiűzetett Ádám és Éva könnyeinek kikristályosodásai. A buddhisták szerint, amikor Buddha odalátogatott, és rendkívüli szegénységet talált, megajándékozta a szigetlakókat. Innen a hegy arab elnevezése az Al-Rohun, illetve a szanszkrit Ratnagiri: Gyémánthegy. Egy XIV. századi perzsa legenda szerint a sziget minden fűszerét és virágát Allah teremtette, midőn Ádám a szigetre érkezik, semmiben ne szenvedjen hiányt. /Wikipedia/

2007. december 30., vasárnap

Havas fotók

2007.12.30.vasárnap

Kosztolányi Dezső: Téli alkony


  Aranylanak a halvány ablakok…
  Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,
  fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel,
  a hósík messze selymesen ragyog.

  Beszélget a kályhánál a család,
  a téli alkony nesztelen leszállott.
  Mint áldozásra készülő leányok,
  csipkés ruhába állanak a fák.

  A hazatérő félve, csöndesen lép,
  retteg zavarni az út szűzi csendjét,
  az ébredő nesz álmos, elhaló.

  S az ónszín égből, a halk éjszakában
  táncolva, zengve és zenélve lágyan,
  fehér rózsákként hull alá a hó.

 


Villon


2007.12.30.vasárnap
Már napokkal ezelőtt „kinéztem” valamit, amit be akarok ide rakni – nem bánom, ha sehogy se illik majd a szilveszteri hangulathoz. Én most kívánom ezt ide…
Egyébként nagyon érdekes, érdemes elolvasni amit tudni lehet Villon életéről, itt:
.

F. Villon : A szép fegyverkovácsné panasza

Hallom, hogy kesereg a vén
fegyverkovácsné; azt kivánja,
hogy, mint tavasza idején,
bár volna megint ifjú lányka:
«Rút vénség alattomos átka,
mily gyorsan meghoztad a vészt!
Ki szán? S ha lettem ilyen árva,
mért ne fogjak magamra kést?
«Eltünt szépségem, ifjuságom,
mely diadalt adott nekem
papon, kalmáron és diákon;
mert nem volt egykor senki sem,
kinek (bár másnap bánta) nem
repült a pénze, mint a pelyva,
ha neki adtam kegyesen
azt, ami koldusnak se kell ma.
«Sok férfit elutasitottam,
- szánom-bánom ma sirva! - mert
bolondul lelkembe fogadtam
egy szép és ravasz sihedert,
és egész szivem érte vert,
bárhogy hivtak a többiek;
pedig ő folyton ütlegelt
s csak a pénzemért szeretett.
«Hajamnál fogva ráncigált,
földre tiport, ugy rúgdosott.
Szerettem, bármit is csinált,
és ha egy csókot kért, legott
feledtem minden bánatot.
Rühes disznó, hogy falta számat!
Ölelt!... Most rossz gebe vagyok;
s az életem? Bün és gyalázat.
«Ő meghalt, több mint harminc éve,
s én itt vagyok, vénen, csunyán.
Hogy fáj, a tündér multba nézve,
hogy fáj a most s a hajdanán!
Elnézem, meztelen sovány
testem mily aszott, fekete,
milyen beteg, - és, igazán,
majdnem megőrülök bele.
«Hova lett az ivelt szemöldök?
A sima homlok, szőke haj?
Nagy szememből a huncut ördög
észvesztő incselgése? Jaj, -
az áll s orr, mely szoborra vall,
s a pici fül s a többi sorban,
arcom szép vonalaival
ajkaim pirossága hol van?
«Ékes vállamat hol keressem?
S karcsú karom, finom kezem,
izmos derekam, s büszke mellem,
mely valaha oly édesen
ringott becéző kezeken?
S széles csipőmet s a kemény
combok között a szerelem
házát a kis kert közepén?
«Mi maradt? Ősz haj, ráncos homlok,
csupasz szemöldök, hült szemek,
(pedig hány gazdag esze bomlott,
lesvén kacagó tüzüket!);
orrom ijesztő görbület,
fülem konya és csupa szőr;
arcom fakó; vánnyadt s fityeg
államon-ajkamon a bőr.
«Ez a véged, emberi szépség!
Kéz és kar sorvad untalan;
púposra tört a vállam, és két
kiszáradt emlőm odavan,
ugyszintén csipőm, derekam.
A többi? Pfujj! Combocska már
a combom, és egész magam
vékonyka, mint egy pipaszár.
«Igy siratjuk a régi jó
időket, szegény vén banyák,
kuporgva, egy-egy rongycsomó,
a gyatra tűznél, mit a fák
kérge s a rőzse ingyen ád.
Kora tüz korán ellobog -
Szépek voltunk, és ostobák!...
Ez a sorsotok, asszonyok.»
Fordította: Szabó Lőrinc

Blogolás nélkül is van élet....

2007.12.30.vasárnap

Kipróbáltam tegnap: blogolás nélkül is van élet, a reggelből dél, majd este lett, s a hajnali „ellenőrzésen” kívül ki se nyitottam a gépet. Részben olvastam és vendégségben jártam, de a napom egy jelentős részét a 2007 évi költségvetési összesítőm elkészítése, majd ennek gépbe-másolása és a megelőző éviekkel való összevetése tette ki. Azt csak halkan jegyzem meg, hogy bizonyos anyagi jellegű konzekvenciák levonása is megtörtént – ám hogy mi lesz a tervekből, az bizony sok mindentől függ, - nyilván tőlem is, nem kis mértékben. Senkit se akarnék rábeszélni az efféle pénztárkönyv vezetésre, én csak tényként állapítom meg, hogy érdekes adatok „jönnek ki” néha, amire hónap/vagy év/ közben nem is tud/akar figyelni az ember – ám tán mégsem baj, ha tudja. Na erről ennyit. Túl sokat ma sem akarnék itt ücsörögni/keresgélni, tényleg jó könyveim vannak, arról már nem is beszélve, hogy nagy valószínűséggel lesz egy „futó” vendégem délelőtt, akit tán itt-marasztok ebédre…

2007. december 28., péntek

A teherhordó

2007.12.28.péntek


Amalfi . /A kép jobb felső sarkában, a város fölött, az a sárga nagy épület, az a temető !!! – Szép kilátásuk van a halottaiknak :-) Bocs…./ . ..
. . . Tegnap délután a Vezúv-közeli olasz tengerpart két kedves kis városában „jártam” – Atraniban és Amalfiban. Ez utóbbi városban él a 65 éves Lello – aki a partszakasz egyetlen teherhordója. Hogy ennek mekkora jelentősége van, azt az ember csak akkor érti meg, ha megismerkedik ezekkel a városokkal. Kimásoltam két fotót a városokról, - de sajnos olyant, ahol a legmagasabb utcákba vezető több mint 300 lépcső igazán jól látszana, nem találtam. . . Ide mindent csak kézben lehet felcipelni, legyen ez 5 kg. krumpli, törött lábú ember, vagy 150 kg-os márvány kriptazáró-lap. . Különleges technikával, hihetetlen, már már emberfeletti erővel 40 éve cipeli Lello a városkák lakosainak súlyos terhét. Nincs utódja. Nem tudják, mi lesz, ha ő meghal, a kisváros arra képtelen, hogy valami modernebb lift-szerűséget üzemeltessen/építtessen, ill. technikailag is szinte megoldhatatlan a dolog. Szeretem az ilyen mozikat – a szabadság, az utazás élményét adják, a téli meleg szobában ücsörgő nézőnek… .  

.  
Atrani Itt olvashatsz Lelloról: http://www.polyeides.de/polycontent/portrait/print/ausnahmezust.html2007. december 27., csütörtök

Üvegmúzeum Lauscha

2007.12.27.csütörtök

 3 SAT: 06:15 Uhr Weihnachten in Mitteldeutschland Nagyszerű, az ünnepi hangulathoz illő filmet láttam, melyben megint volt számomra egy különleges újdonság. Ez pedig a Lauscha-i /Türingia/ Üvegmúzeum volt. Csatolok két képet, de ha érdekel a dolog itt olvashatsz: http://www.glasmuseum-lauscha.de/ itt meg képeket láthatsz a múzeum alkotásaiból: http://www.tiere-aus-glas.de/start.html De ha a Google-ba beírod „lauscha” van még egy jó csomó nézni-olvasni-való. 


 

2007. december 26., szerda

London 2007

2007.12.26.szerda

 
  Nem hittem volna, hogy a Temzén ilyen veszélyes a hajózás, nagyon jó trükkfilmekkel mutatták be, hogy a meder mennyire egyenetlen, néhol milyen szűk, s a nagy tengerjáró hajók miért vannak veszélyeztetve, ill. mit csinálnak ennek elhárítása érdekében. Még nem láttam az árvízkapukat sem, ide másolok ezekről is egy képet. Döbbenetes a városi közlekedés-megfigyelő és terelő-rendszer is. Egy központból irányítani tudják az egész nagyváros forgalmát, sőt, vannak u.n. intelligens lámpák is, melyek érzékelve a forgalom növekedését, másfajta üzemmódba állnak át. Sajnos nem tudom a városban felszerelt kamerák számát sem, de az volt az érzésem, kicsit mintha Orwell 1984-ébe cseppentem volna... Mindent egybevetve szenzációs film volt !
Az n-tv ma délután olyan adatokat és képeket mutatott Londonról, hogy szemem-szám tátva maradt. Még jegyzetelni sem voltam képes, olyan gyorsan peregtek az adatok, és sajnos hiába keresem, sem a tv csatorna oldalán, sem kedvenc Nat. Geographic-omban nem találom az anyagot /részletesen/, hogy legalább néhány megdöbbentő számot ide tudnék írni. Egy biztos, 1650 repülőgép száll le-fel a Heathrow-ra/ról naponta, és ennek a vizuális makettjét is mutatták /félelmetes és fantasztikus a szervezés itt is/. A most épülő új repülőtér a világ legmodernebbje lesz, sajnos nem tudom mekkora befogadó-képességű, de hát már a régi adatai is lenyűgözőek. Ez az én kedvenc repgép típusom:  

Betlehemes

2007.12.26.szerda
Váci Mihály: Betlehemes  

Fehér szakállas mennyek bóbiskolnak  
a törten megkönyöklő tornyokon.
Pillámra hull virágzón és elolvad
a súlyos égből egy könnyű szirom.
Elhangzott lépteket őriz a mellem,
szemem gyerekkori csillagokat.  
Három fáradt bölcs kételkedik 
bennem a betlehemi fényesség alatt.  
Lélek-fehér tájon át sorakozva  
a gyermekkorba tartó lábnyomok;
a harangzúgás hömpölyögve hozza  
a fény gyűrűin ringó templomot.  
Báránybéléses köd borul a tájra;
kifordított kucsmákban 
állanak az oszlopok; 
vasalt csizmában járja
a kopogós földet a fürge fagy.  
Mindnyájunk szíve ma-született Jézus,  
imádatlan, meztelen didereg.  
Várja köré terelt örömök nyáját,  
hogy forró párát ráleheljenek.  
Parasztok, pásztorok ájtatos gondban virrasztanak, 
- szemük a csillagon; jönnek vörös fényét követve: 
- hol van, amire oly rég vár a bizalom.

.


Hó-hó-hó ! Legalább 30 cm...

2007.12.26.szerda

Az éjjel akkora hó esett, hogy mai vendégeim semmiképp nem tudnak feljönni hozzám /=a hegyre/, ezért elmaradt a mai ünnepi ebéd...Sajnálom.
 

Lilit viszont délelőtt ki tudtam csalni egy kis sétára. Össze-vissza fényképeztem /szeretem a havas képeket/, délután ezek "feldolgozásával" és olvasással fogom magam szórakoztatni...2007. december 25., kedd

Mindenik embernek a lelkében dal van

2007.12.25.kedd
Mára "csak" egy vers-részletet másolok ide, nekem nagyon kedves:

Megmondom a titkát édesem a dalnak:  
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.  
Mindenik embernek a lelkében dal van  
és a saját lelkét hallja minden dalban.  
És akinek szép a lelkében az ének,  
az hallja a mások énekét is szépnek.
/Babits M. A vihar/ .


Hull a hó és hózik...

2007.12.25.kedd

A "minek örültél ma" címbe pompásan belepasszol, hogy minek is örültem az idei karácsonyban a legjobban: nos egy kézzel írt/rajzolt kis "csomagkísérő képeslapnak", amit TH-tól kaptam. Vannak dolgok, melyeknek az értékét semmiképp nem lehet forintosítani. Ez is ilyen. Kinyitom, és árad belőle a szeretet...
Hogy el ne kiabáljam - eddig jól sikerült az ünnep, leszámítva, hogy már közel 20 cm-es a hó, és háromszor lapátoltam körül a házat...Lili pedig eldöntötte, hogy csak a legszükségesebb dolgok elintézési idejére rohan ki a lakásból, sétára semmiféle csellel nem lehet rábeszélni. Nem is erőltetem, tisztelem a korát /=12 év/.
.

2007. december 24., hétfő

Karácsony kapcsán...

2007.12.24.hétfő

Az alábbi dalnak az a címe: „Leise rieselt der Schnee” Igen, halkan hullik a hó….rég volt ilyen karácsonyias hangulatú karácsonyunk…. Ma délután a BR-en egy szép és érdekes filmet néztem, az alpesi hegyi-emberek elmondhatatlanul nehéz éltét mutatta be. Egy anyát, a 2 fiával, tehenekkel, birkákkal, lóval, malacokkal, kutyával, macskával és a hajnaltól éjszakáig, január 1-től december 31-ig tartó kemény munkájukat. Én az elvégzett munkám jóleső tudatával hevertem egy meleg szobában, s el-elkalandoztak a gondolataim. 

Épp ma kaptam egy PPS-t, amiben az fejtegeti a szerzője, hogy igenis boldog lehetek, mert sok sok millió/ezer/száz embernél jobb körülmények közt élek. Nem győzöm hangsúlyozni, én ennek általában tudatában vagyok, de egyáltalán nem árt, ha ilyesféle emlékeztetőket látok/kapok néha, mert akkor hálásabb szívvel tudok köszönetet mondani azért, ami van, s nem azon siránkozom, ami nincs. Volt ma délután még egy gondolatom, ami egy szó a „Hagyomány” körül keringett. Rátok bízom, gondolkodjatok el, Nektek miféle hagyományaitok vannak ? 
Főleg persze családi hagyományra gondolok. Nekem – sajnos – azt kell mondjam, kevesebb van, mint amennyit szeretnék, vagy amennyit jónak tartanék. Rajtam /is/ múlott ? Meglehet…De valahogy úgy érzem, aki nem ápolja magában, családjában az elődök emlékét, az valahogy nagyon magányos. Bizonyos helyzetekben ha nincs kire/mire hivatkozni, akkor nehéz ebben a világban megkapaszkodni, mert nem nagyon van mibe… Lehet persze, hogy nem így látják/gondolják sokan. Mindegy, én csak leírtam ami ma délután eszembe jutott – talán épp karácsony kapcsán. . 


2007. december 23., vasárnap

Egy havas reggelen...

2007.12.23.vasárnap
Kosztolányi Dezső: Naplójegyzet egy havas reggelen .  

Láttad, ki járkált itt az éjjel?
Mint egy átváltozó müvész,
mint egy fehér festőmüvész,
mint orfeumi csepürágó,
ki szappanhabbal fest tükörre,
úgy jött a hó, ez a kiváló,
öreg varázsló tündökölve.
Előtte minden út kinyílt,
festett mesét, havas idillt,
besurrant ide és oda,
akkor történt meg a csoda.
Elaggott a föld s perc alatt
megőszült százezer kalap,
úgy hogy a száraz és poros
elpetyhüdt város oroszos.
Amerre nézel, tiszta hó,
nyugodt és fényes takaró.
Rózsálló arcfesték a nőnek,
szépitőszer, gyöngy, puha szőnyeg,
a fájó földön téli vatta,
langyos meleg serked alatta,
bebársonyozza az ereszt,
kabátunkon gyémántkereszt,
száll és csengettyüz lebegőn
az éles kristály-levegőn.
Az utcasárnak tiszta krém,
a kolduscondrán drága prém,
az égből bőkezűn lehint
boát, marabut, hermelint,
most mint nyolcsarku csillag ég,
most karperec, ezüst nyakék,
most egy csiklandó pici rost,
a tél fehér rózsája most,
nappal sportpálya, éjjel édes
fehéren égő, enyhe mécses,
nyugodt derengés. Ropogó
fehérség. Édes rokokó.
Kegyes és fínom, néha mókás,
a kocsis is - allonge-parókás.
A kültelek most egy nagy asztal
terítve hófehér damaszttal
s az éj cukrozza kényeként
a sárt, mint cukrászsüteményt,
hideg, fehér törött cukorral,
úgy önti a cukrot csuporral
és minden édes és fehér,
ameddig csak a szem elér,
cukros a rét, az út, a ház,
cukros a lámpavas, a gáz,
cukros a házak teteje,
a göröngy cukros gesztenye,
a sár is mézzel van sodorva,
s a szemétdomb hódítva, halkan,
rokokó fehérben, aranyban,
úgy állt, mint lakodalmi torta.
 


Ivan Meštrović + egyéb szobrok

2007.12.23.vasárnap
A másik említésre méltó nagy szobrász:


Ivan Meštrović (Vrpolje, 1883. augusztus 25. – South Bend, Indiana, Amerikai Egyesült Államok, 1962. január 16.) horvát szobrász és építész. Ivan Meštrović Horvátország és az egykori Jugoszlávia legnagyobb, világhírű szobrásza, számos jugoszláv, horvát és szerb témájú, valamint keresztény ihletettségű szobor készítője. A bécsi képzőművészeti akadémián végzett. Tanított a zágrábi, az egyesült államokbeli Syracuse-i (1947) és South Bend-i (1955) képzőművészeti akadémiákon. További részletek: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ivan_Me%C5%A1trovi%C4%87 .

A blog áthelyezése közben "elveszett" egy anyagom, 2001.12.23-i dátumú, most (bár külön postba nem tudom tenni) bemásolom azért ide:

Szobrok, szobrászok

2007.12.23.vasárnap
Köszönöm @m-nek a tippet, bevallom, nem ismertem Lapis András nevét. Megosztom Veletek, amit találtam róla:
LAPIS ANDRÁS szobrász, (Kecskemét, 1942. december 8. - ) 1969-74: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Szabó Iván. 1976: Szegedi Nyári Tárlat nagydíja; 1976-79: Derkovits-ösztöndíj; 1977: Ady-pályázat fődíja; 1987: SZOT-ösztöndíj. A Magyar Numizmatikai Társaság, a Reklámgrafikusok Kamarája, a Fédération Internationale de la Medaille, az Art Diagonál Művészeti Egyesület és a szegedi Szög-Art Művészeti Egyesület tagja. Sokoldalú szobrászegyéniség, aki ugyanúgy otthonosan mozog a természetelvű és expresszív kisplasztikák megteremtésében, mint a legkülönfélébb ünnepi és alkalmi érmek előállításában. Eddig mintegy négyszáz érem elkészítésére kapott megbízást. Ő készítette a szegedi Glattfelder téren álló („Kalapos hölgy”) Szeged múzsája  c. szobrot is: .A tippért cserébe ide teszem az én kedvencem egyik - szívemhez nagyon közel álló alkotását:  
Varga Imre : Radnóti Miklós /Mohács/

2007. december 22., szombat

Égi segítséggel /Michelangelo Buonarotti/

2007.12.22.szombat
Pár nappal ezelőtt Michelangelo verset idéztem, bemásolok most ide még egyet, ezt is érdemes elolvasni !

Michelangelo Buonarotti: Szonett
 
Kalapácsom a kőből kiszabadítja sorra  
a lények benne rejlő formáit: 
testre testet, de lendületem Tőle jön, 
ki százszor nemesebb s nagyobb énnálam. 
Markom a szerszámot csak fogja.  
Mivel minden az Egytől jön, ki az eget lakja,  
az örök mozgató, ki kalapácsot nem másolt,  
hanem az ideából faragott kalapácsot,  
ki a szépséget adta, s aki mindannyiunk Atyja.
S mert a pöröly csapása attól hatásosabb, 
ha a kovács nem csak izmos, 
de mentől magasabbra emeli: 
én nyomorult is, örökké felnézek,  
mivel minden munkámmal meddő, 
befejezetlen torzó leszek, 
s magamnak is semmivé kell lennem,  
ha nem kapok az égi műhelyből segítséget. 
 /Faludy György/ .

Azt hiszem meghallgatták "ott fenn" imáját, és kapott segítséget, mert bizony anélkül ilyesféle alkotások nem jöhettek volna létre...

2007. december 21., péntek

A nap nem emlékszik a csillagokra

2007.12.21.péntek
Babits Mihály: A nap nem emlékszik a csillagokra  

Zengve s lámpákkal, mint a szinpadok
láza s tragikus szárnyakon suhan
tünte felé a rövid nyári éj.
Óh éjszaka, aki naponta meghalsz,
tanits meghalni! Mennyit ültem e
hegy fölött, a hajnalok karzatán
s tünődtem, milyen a halál? de egy
csillagot sem értem még rajt, mikor
a semmi mögé elbútt! sem a percet
mikor elhallgat a tücskök zenéje.
Minden úgy tünt el, lopvást, mint az álom,
s a nap nem emlékszik a csillagokra.
Igy tüntök el hát ti is, életem
csillagai, és mint az égi morzsák
oldódtok szét? akik ma oly makacs
tüzekkel ültök egemen, kegyetlen
kivilágitva, mint a fájdalom
a test valamely zúgát, mely talán
nélküle boldog volna és aludna.
Óh életemnek csillagai ti,
kemény morzsák vagytok, és nem tudom,
el tudtok-é majd olvadni a Nappal
meleg szájában? vagy ha majd utam
véget is ér már, Isten e keserves
moccanása, tán megtapadva porként
vak szemcséitek még sajogva fájnak
a fénylő semmiség csigahusának?

 

Grafológia

2007.12.21.péntek

A betegség az írásképből is kiolvasható
A grafológia, mint eszköz segítségével általános képet kaphatunk egy személy jellemét, testi-lelki-szellemi állapotát tekintve. A teljesség igénye nélkül pár példán keresztül mutatom be a grafológus munkáját, a kézírás elemzésének módját.A munkából, tanulásból, magánéletbõl eredõ túlterheltség az írásképen világos nyomokat hagy.
- változik a betûk mérete: kisebb lesz - lassul az írás sebessége: a vonalak végig vastagok, a sorok, szavak vonala hullámos lesz - a végvonalak rövidülnek, esetleg teljesen eltûnnek, ez a tartalék energiák hiányát jelzi - a betûk közti kötõvonalak egy vízszintes vonal képét jelenítik meg, ezt írásban elég nehéz elmagyarázni, talán úgy írható le mintha egy kifeszített dróton ülnének, illetve arról lógnának a betûk az úgynevezett középsõ zónában (magánhangzók helye). Ez a szív túlterheltségére utal. Ez a jel az írásban nem gyakran jelenik meg, ezért már egy-kétszeri felbukkanása is igen komoly figyelmeztetés. - a hajszálvonalak megjelenése az energiák átcsoportosítását jelzi, ekkor a túlterheltség miatt a szervezet onnan von el energiát, ahonnan tud. Az alsózónában lévõ hurkok, vonalak (g betû hurka, p betû szára) képének változása maga a jel. Ekkor ezek a vonalak vékony, pipaszerû vonalként kapcsolódnak az utánuk álló betûhöz. - az oldalról, vízszintes irányban összepréselt betû azt mutatja, hogy a külvilágból érkezõ nyomást az illetõ személy milyen mértékben képes még elhárítani. A teljesen összenyomott írás szintén komoly figyelmeztetés, a személy nem terhelhetõ tovább.
A fent felsorolt jelek más jelekkel kombinálva is megjelenhetnek, másmás problémára utalva. Nagyjából úgy kell elképzelni a jeleket, mint az orvostudományban a tüneteket, bizonyos tünetek különbözõ betegségekre utalhatnak attól függõen, hogy milyen más tünetekkel együtt jelentkeznek.

A fájdalom jelei
- a karikák: elsõsorban a kerek betûkben (o, a) érhetõk tetten a betû vonalán (rajta), illetve a betû vonalában (mint egy gyöngyszem a fonálon) megjelenõ különbözõ méretû körök. Ezek méretüktõl, helyzetüktõl, elhelyezkedésüktõl függõen másra utalnak. Ide tartozik például a törzs területén megjelenõ görcsös fájdalom jele, ami szintén helyzetétõl függõen utalhat a gyomor, mellkas, stb. területen jelentkezõ fájdalomra.- a szúró, nyilalló fájdalom jele az ovális betûkbe behatoló tûszerû vonal, ami az ovált megelõzõ betûtõl indul. Itt is megállapítható a fájdalom helye.

Belsõ szervek
Belsõ szerveink problémái különbözõ középzónás betûkben jelennek meg. Ez fõként az o, és az a betûk tipikus elváltozását jelenti. A vese, a szív, a máj, a tüdõ, stb. megbetegedései különbözõ módon formálják át az eredetileg "szabályos" kerek betût. Ha egy tipikus, pl. tüdõ jel megjelenik, meg kell nézni, hogy társul e hozzá a fájdalom, illetve a gyulladás jele. A gyulladás az adott betû vonalának megvastagodása. Ha a tipikus szervi jel és a fájdalom is jelen van, de a gyulladás jele hiányzik a probléma súlyosabb jellegû, a gyulladás jelének megléte a probléma akut voltára utal. Ha a betûben az elváltozás jelen van, de mind a fájdalom, mind a gyulladás hiányzik, akkor az, az adott terület megbetegedésének hajlamát jelzi. Konkrét jele van még ezeken kívül a csontkopásnak, csontritkulásnak, vérnyomás problémáknak, érszûkületnek, fejfájásnak (gyakori fejfájás), daganatos elváltozásnak, stb. is.

Az íráskép megváltozása
Bizonyos problémáknak konkrét jele nincs. Ilyen az alkohol, a különbözõ szerek okozta függõség, illetve azok használata. De ide tartozik a nõk áldott állapota is. Bizonyos eredményeket már ezekben az esetekben is elértek, de ezek nem egyértelmûek. A szerekkel kapcsolatban a probléma beazonosítható, de nem egyetlen konkrét jel segítségével, hanem az egész íráskép általános megváltozása által.
Azt nem ajánlanám senkinek, hogy ez vagy más cikk alapján elemezze az írását, és esetleg messzemenõ következtetéseket vonjon le egészségi állapotát tekintve. Arra azonban mindenkit bátorítanék, hogy egy nagyítóval nézze meg az írását, esetleg hasonlítsa össze egy félévvel azelõtti írásával, érdekes dolgokat vehet észre. Jó böngészést és jó egészséget kívánok mindenkinek. Ne felejtsék el: ha valamirõl nem veszünk tudomást, az attól még létezõ dolog lehet.
Szerző: László Krisztina grafológus /Vital.hu/

David Garrett

2007.12.21.péntek, a leghosszabb éjszaka...s holnaptól rövidül a sötét.


Érdekes kísérletnek voltam szemtanúja ma hajnalban a TV-ben. Egy - számomra eddig ismeretlen - ám világhírű hegedűvirtuózt David Garrettet, akit egyébként az utcán egy jópofa, kicsit lezser srácnak nézne "csak" az ember, mellesleg a világ legjobb hegedűse pillanatnyilag, - szóval ezt a fiút leültették egy nagy bevásárló központ folyosóján, eléje kalap, és elkezdett hegedülni /a mellesleg 1 millió Eurós hegedűjén/. Olyan csodásan, ahogy csak egy hihetetlen tehetségű művész képes. /Lásd a lenti videót!/ Egy óra alatt 33 Eurót dobáltak a kalapjába az arra járók. Amikor a riporter kérdezősködni kezdett, talán két ember akadt, aki felismerte, hogy ez a fiú itten az a fiú, aki a Royal Albert Hall-ban minden nap muzsikál, nem is kevés pénzért. A zene, a művész ugyanaz, csak ugye a körülmények… Elgondolkodásra érdemes történet...2007. december 20., csütörtök

Lélektől lélekig

2007.12.20.csütörtök
TÓTH ÁRPÁD: LÉLEKTŐL LÉLEKIG


Állok az ablak mellett éjszaka,
S a mérhetetlen messzeségen át
Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd
Távol csillag remegő sugarát.
Billió mérföldekről jött e fény,
Jött a jeges, fekete és kopár
Terek sötétjén lankadatlanul,
S ki tudja, mennyi ezredéve már.
Egy égi üzenet, mely végre most
Hozzám talált, s szememben célhoz ért,
S boldogan hal meg, amíg rácsukom
Fáradt pillám koporsófödelét.
Tanultam én, hogy általszűrve a
Tudósok finom kristályműszerén,
Bús földünkkel s bús testemmel rokon
Elemekről ád hírt az égi fény.
Magamba zárom, véremmé iszom,
És csöndben és tűnődve figyelem,
Mily ős bút zokog a vérnek a fény,
Földnek az ég, elemnek az elem?
Tán fáj a csillagoknak a magány,
A térbe szétszórt milljom árvaság?
S hogy össze nem találunk már soha
A jégen, éjen s messziségen át?
Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szivek!
A Sziriusz van tőlem távolabb
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?
Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!
Ó, jaj, az út lélektől lélekig!
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!
1923

A jövő ígéretes tenorja

2007.12.20.csütörtök

A németországi Supertalent verseny győztese Ricardo Marinello /19 éves tanuló/ lett.
Hallgassátok, milyen kincs lakozik a torkában:


Micimackó is szereti...

2007.12.20.csütörtök

Aki aggódott értem, attól elnézést, aki nem, annak meg úgyis mindegy - szóval a mai napom a "Nagy sütő-show" jegyében zajlott, ezért nem volt idő és lehetőség az irka-firkára. Nagyon meg vagyok elégedve magammal, a terveim 90 %-ban sikerültek, még holnapra maradt egy kevés feladat, /=grillázsos ostya és a maradék tojáshabból a diós-csók/ de azzal megküzdök délelőtt. Most igyekszem pótolni az elmaradásom...
Ne menjünk először nagyon messze a sütéstől, tehát:

A GYÓGYÍTÓ MÉZ Már Kleopátra is ismerte és használta, s a méz hírneve azóta sem csökkent. Több mint 300 változata ismert, mindegyik különböző színű és ízű, aromájukat az adott virág nektárja határozza meg és teszi különlegessé. A szorgos méhek a virágok nektárját gyűjtik össze, majd saját szervezetükben átalakítják és a lépek sejtjeiben raktározzák. Sokan azt hiszik, hogy csupán nyalánkság és csak édesítésre való, de a méz ennél sokkal több! Ásványanyagok, vitaminok, aminosavak és antioxidánsok növelik tápértékét. Nézzük, mitől olyan különleges! Antimikrobiális hatású a magas cukor- és alacsony pH–tartalomnak, valamint a szerves savaknak köszönhetően (segíti a vágások, horzsolások és égési sebek 
begyógyulását). Csökkenti az allergia okozta tüneteket Magas szénhidráttartalma miatt remek energiaforrás (cukrai egyszerűen, könnyen felszívódók), ugyanakkor nem hízlal, mivel gyümölcscukra a májban glikogénként raktározódik, szőlőcukra pedig az izmokban kerül gyors felhasználásra. Egyes mézek vizelethajtók, ezért súlycsökkenést okoznak. Magas a vitamintartalma: B6-vitamin,Thiamin (B1), Niacin (B3), Riboflavin(B2), Patoténsav (B5, mely egyes kutatások szerint serkenti a mellékvese hormonjainak termelődését, és feltételezik, hogy lassíthatja az öregedést). Gazdag ásványianyagokban: kalcium, réz,vas, magnézium, mangán, foszfor, kálium, nátrium és cink. Természetes antioxidánsokban (anyagcsere és baktériumok elleni védekezés során keletkező szabad gyököktől védik a szervezetet) gazdag: flavonoid-tartalmú krizin, C-vitamin kataláz, pinobanskin, pinocembrin, galagin (általában a magasabb víztartalommal bíró, sötétebb színű mézek mutatnak erősebb antioxidáns jelleget) Megszépíti a hajat és a bőrt: felfrissíti a bőrt, megőrzi annak hidratáltságát. A méz finom, ne csak teában fogyasszuk! /Vital.hu/

2007. december 19., szerda

Álmaimban látlak én... /La vie en rose/

2007.12.19.szerda

Edith Piaf (eredeti nevén: Édith Giovanna Gassion, Párizs, 1915. december 19. – Grasse, 1963. október 11.) francia sanzonénekesnő. Anyja, Annetta Giovanna Maillard (művésznevén Line Marsa), bárénekesnő volt. Énekelni ment Konstantinápolyba, ezért a kis Edith-et rábízta anyjára, majd apai nagyanyjához került, aki egy bordélyház mádámja volt Normandiában. 
Apja, Louis Gassion, aki cirkuszi artistaként próbált megélni, magához vette a lányát. Ezt követően Edith utcai mutatványosként szerepelt, apja kígyóember-mutatványa után kislány dalai következtek.1919-ben kötőhártya-gyulladás következtében megvakult, látását csak hétévesen nyerte vissza, elmondása szerint a Szent Terézhez intézett imádságoknak köszönhetően.1932-ben megszületett első gyermeke: Marcelle. Edith ekkor 17 éves, a gyerek apja, Louis Dupont pedig 18. 
A gyerek azonban kétéves korában agyhártyagyulladás következtében meghalt. Az utcai éneklés közben figyeltek fel tehetségére, és Louis Leplée, a Gerny’s kabaré igazgatója, a kávéház-tulajdonos indította el pályáján. Ő adta neki a „Piaf” nevet is./ Piaf franciául verebet jelent -nyilvánvaló utalás vékony testalkatára -Edith alig 150 cm magas, 40 kg súlyú volt./ 1935-ben, húszévesen énekelt először színpadon.
 Első fellépésén maga kötötte pulóverben jelent meg, melynek egyik ujjával nem készült el, s a hiányt egy fehér selyemkendővel palástolta. 1936 áprilisában Louis Lepléet meggyilkolták, a gyanúsítottak között Edith is szerepelt. A botrány következtében újra utcára került volna, ha Raymond Asso költő fel nem karolja. Három évig tanította, szép sanzonokat írt neki és kiharcolta első revüszínházi fellépését. 
Bemutatta Marguerite Monot-nak, aki aztán olyan örökzöld Piaf-slágereket szerzett, mint a Mylord. 1940-ben megismerte Jean Cocteau-t, aki neki írta A közönyös szépfiú című darabját. 1941-ben filmszerepet kapott, Párizs német megszállása idején pedig rendszeresen énekelt a katonáknak.
 A hadifoglyok árváinak megsegítésére gálaestet szervezett. A műsor után az elegáns nézők nercbundáit és ékszereit elárverezték, hogy pénzt gyűjtsenek.
1947 novemberében lépett fel először New Yorkban, azonban nem aratott sikert az amerikai közönség előtt. Későbbi fellépései azonban már itt is nagyon sikeresek. Ugyanebben az évben ismerte meg nagy szerelmét, Marcel Cerdan bokszvilágbajnokot. 1949 októberében Marcel Cerdan repülőgép-szerencsétlenségben meghalt, miközben Edith New York-i fellépésére repült. Ennek következtében Edith alkoholista lett, amitől élete végéig nem tudott szabadulni. 
Nemsokára a morfiumra is rászokott, amit először egy kórházban kapott fájdalmai enyhítésére, ugyanis közben egy autóbalesetet szenvedett. 1952-ben feleségül ment Jacques Pills sanzonénekeshez. Esküvői tanúja Marlene Dietrich volt. Nászútjuk egyetlen óriási turné volt: New York, Hollywood, San Francisco, Las Vegas, Miami. Négy évvel később azonban elváltak. Az 50-es évek közepére Piaf egészsége megrendült, de ő orvosai tiltása ellenére újra és újra színpadra lépett. Fellépett a a New York-i Carnegie Hallban és a Waldorf Astoriában épp oly sikert aratva, mint a párizsi Olympia színpadán vagy Stockholm legnagyobb zenés színházában. 
Előfordult, hogy éneklés közben többször összeesett. 1962-ben a görög származású, alig 27 éves Thépohanis Lamboukashoz ment feleségül, akivel együtt többször is fellépett. Híres slágerük A szerelem mire jó? című sanzon. 1963 októberében turnéra indult, amit „öngyilkos turnénak” is szoktak nevezni. Azonban többszöri rosszullétei miatt kórházba került, ahol áttátes rákot diagnosztizáltak nála. 1963. október 11-én halt meg Plascassierben.


Még megérhetem...

2007.12.19.szerda
 2013-ra eltűnhet a sarkvidéki jég


1979-ben ilyen volt...
  Amerikai tudósok az eddigi egyik legdrámaibb előrejelzéssel sokkolták a közvéleményt, mely szerint 5-6 éven belül a nyári időszakban teljesen eltűnhet a jégtakaró az Északi-sarkról. A BBC értesülései szerint Wieslaw Maslowski professzor, az Amerikai Geofizikus Unió egyik gyűlésén bejelentette, hogy a korábbi elképzelések alulbecsülték a jégtakaró visszahúzódásának mértékét. A nyári olvadások következtében az Északi-sark jege 4,13 millió négyzetkilométernyi területre csökkent, amely a legkisebb az emberiség történetében. A kutatók nem vették figyelembe ezt a jelenséget az előrejelzések összeállításánál, azokat ugyanis 1979 és 2004 közt begyűjtött adatokra alapozták. Maslowski csoportja nemzetközileg is elismert arról, hogy dátum-modelljeik részletessége jóval előbbre járnak a többi kutatócsoporténál. Míg a szakember becslései alig fél évtizedre teszik a sarkvidéki jégtakaró eltűnését, a többiek jellemzően 2040 és 2100 között jósolják a nyílt sarkvidéki óceán nyári megjelenését. A montereyi intézet kutatója szerint ez utóbbi modellek alaposan alulbecsültek bizonyos olvadási folyamatokat. Maslowski úgy véli, sokkal valószerűbben kell integrálni az az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán felől az Északi-sark térségébe áramló melegebb víz hatását.
2005-re ilyen lett.... .  

„Az elméletem szerint a globális éghajlati modellek alábecsülik az ilyen módon a térségbe jutó hő mennyiségét” – magyarázta a tudós. „Ennek az oka, hogy az űrből készített felvételek alacosny felbontása meggátolja, hogy egyes fontos részleteket kimutassanak a kutatók. Mi nagyfelbontású regionális modellt készítettünk a Jeges-tengerről és összevetettük a valódi légköri adatokkal. Így jóval pontosabb előrejelzést tudtunk készíteni.” Az eddigi – 1979 és 2000 között rögzített értékeken alapuló - hosszútávú becslés a minimális átlagszintet 6,74 millió négyzetkilométerben határozza meg. Az idei 4,13 millió négyzetkilóméteres érték eltérését talán az szemlélteti a legjobban, ha belegondolunk: 2,61 millió négyzetkilométer Texas és Alaszka területének összegével egyenlő, illetve tízszer akkora, mint az Egyesült Királyság. „A jég gyorsabban vékonyodik el, mint ahogy a területe csökken, ennek ellenére több modellben is vastag rétegként kezelik a jégtakarót” – tette hozzá a brit szakember. „A nyílt víztükörről visszaverődő napsugárzás pedig felgyorsítja ezt a folyamatot. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy hullámzó ciklus, hanem egy egyre gyorsuló jelenség. Ahogy minél nagyobb területen válik szabaddá a víztükör, annál súlyosabb következményei lesznek a jégtakaróra nézve. A legvégén egészen hirtelen tűnhet el a sarkvidéki jégsapka. Talán nem 2013-ban, de 2040-nél jóval korábban be fog következni.” „Wieslaw kicsit agresszív az előrejelzését illetően, azonban egy nagyon jól képzett szakemberről beszélünk, ezért nem lennék meglepve, ha végül neki lenne igaza” – tette hozzá Dr. Mark Serreze az amerikai National Snow and Ice Data Center (NSIDC) kutatója. /HVG/ Ezt is olvasd el ! : http://www.hirado.hu/cikk.php?id=249803

2007. december 18., kedd

Karácsonyi ének

2007.12.18.kedd
Babits Mihály: Karácsonyi ének 

 Mért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt. 
Mégis itt rídogálsz, állatok közt. 
Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-őr szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom? 
Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyult... 
Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
S nem vélted rossznak a zord életet? 
Te, kiről zengjük, hogy "megszületett"! 
Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjükön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt. .


Paul Klee

2007.12.18.kedd
 

Paul Klee (Münchenbuchsee, Svájc, 1879. december 18. – Locarno, 1940. január 29.), svájci festő, grafikus. 1878. december 18-án született Svájcban, gazdag intellektusú, kitűnő humorú családban. Az apja zenepedagógus volt, szigorú ítélőképességgel és szarkasztikus látásmóddal rendelkezett. Münchenben tanult, 1922 és 1931 között a Bauhausban tanított Weimarban, majd Dessauban, illetve Düsseldorfban, míg a nácik el nem bocsátották. 1933-tól Svájcban élt. Kezdetben grafikusként működött. Irodalmias természetű, gyakran bölcselkedő képeket készített. Később mind érzékenyebb és átszellemültebb, technikájában pedig felszabadultabb lett. Sokat segített ebben számára Vaszilij Kandinszkij barátsága. 1912-ben Párizsba, 1914-ben Afrikában járt. Ekkor talált rá saját színvilágára. Akvarelleket, olajképeket, temperákat és pasztellképeket is készített. A látható valóságon túli különleges érzékenységű világot alkotott, illetve fedezett fel gazdag, rejtélyes asszociációs térrel. Tudta, hogy mit csinál, és azt szavakban is meg tudta fogalmazni. Rendkívüli hatással volt a modern képzőművészetre és az iparművészetre is. Klee művészetétől távol áll az avantgárd ricsaja. Nem sorolható be semmilyen stílusirányzatba, annak ellenére, hogy szintézist csinál több stílusból. Emberi alkata szerény és a művészet fejlődését is a háttérből segítette. Ő inkább egy intellektuális alkat. Kandinszkijjal szemben nem annyira szenvedélyes, inkább a dolgok meditatív mélysége érdekli. További részletek : http://hu.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee .

Táj sárga madarakkal 

Újra jön a Tuttle-üstökös!

2007.12.18.kedd

Viszonylag fényes csóvás égi vándort - a Tuttle üstököst - figyelhetünk meg mostanában. A pályája alapján a Halley típusú üstökösök közé tartozó égitest tulajdonképpen a Naprendszer valódi peremvidékét jelző Oort-felhőből származik. Jelenlegi ismereteink szerint a Tuttle magjának effektív rádiusza nagyobb még a Halley-üstökös rádiuszánál is, azaz a csoport egyik jelentősebb tagja közeledik a Naprendszer belső térségei felé. (Az effektív rádiusz annak a gömbnek a sugara, amelynek térfogata megegyezik az ellipszoiddal modellezett, de egyébként szabálytalan alakú üstökösmag térfogatával.) Az üstökös egyre fényesedik és 2007 szeptemberében-októberében elérte az amatőrcsillagászati távcsövekkel való megfigyelhetőség határát. Decembertől január közepéig kisebb látcsövekkel is látható üstökössé fejlődik, kedvező esetben akár szabad szemmel is megpillantható fényesség mellett (zavaró fényektől mentes helyről). Január közepén még igen magasan lesz, azaz a legnagyobb fényessége idején Magyarországról minden derült éjszakán fel lehet majd keresni. 2008. január közepétől azonban elindul dél felé, miközben egyre halványodni fog. /Legközelebb 2008. január 2-án lesz hozzánk./
Egyébként a Tuttle-üstököshöz kapcsolható az Ursidák meteorraj, melynek tagjai december 19. és 26. között jelentkeznek. A gyakorisági maximum december 22. körül következik be, amikor óránként akár több tucat, az üstökös által szétszórt porfelhőből származó meteort is megfigyelhetünk. Érdemes lesz tehát nemcsak az üstököst, hanem az Ursida meteorrajt is figyelni! .


 

2007. december 17., hétfő

Még egy hét...

2007.12.17.hétfő


Érdekesség a ma reggeli hírekből: Grázban van a legnagyobb "Karácsonyi-dal-iroda" /Büro für Weihnachtslieder/ 13 ezer dal szövegét, dallamát őrzik itt a világ minden tájáról. Érdekes megjegyzése volt az egyik interjúalanynak: az éneklés az emberhez épp úgy hozzá kell, hogy tartozzon, mint a beszéd. Aki nem énekel, azzal valami baj van. Ha egy kisgyerek nem beszél, azonnal orvoshoz viszik. Miért nem énekelünk többet a gyerekeinknek/gyerekeinkkel ?
http://orf.bergfex.at/detail/1824/

 

2007. december 16., vasárnap

Az első hó

2007.12.16. vasárnap.

Ma egész délután régi papírok, írások, versek közt kutakodtam. Ezt /is/ találtam :

Az első hó 
Ma leesett az első hó  
Tisztán, fehéren, üdén, frissen.  
A tenyeremben megpihenve ült meg 
S csodálkozva néztem: 
Uram Isten Mily közös sorsunk van !  
Az embernek, és hópehelynek.  
Ha földre hullunk, sárrá válunk  
Megtiporják tisztaságunk.  
Hullunk, esünk csendesen, hófehéren. 
S ha megnyugszunk egy-egy meleg tenyéren  
Azt hisszük már-már révben járunk  
És tudja Isten mégis mégis  
Könnycsepphez hasonlóvá válunk.
 


A vers születési idejét nem tudom, de a rímek szeretetét egészen biztos az írójától örököltem...

Valami nincs sehol

2007.12.16vasárnap

Ahhoz képes, hogy BB. "nem szereti különösebben" a verseket, olyan jókat ajánl néha. Most ezt:

Váci Mihály: Valami nincs sehol 

Süvítnek napjaink, a forró sortüzek,
      – valamit mindennap elmulasztunk.
Robotolunk lélekszakadva, jóttevőn,
      – s valamit minden tettben elmulasztunk.
Áldozódunk a szerelemben egy életen át,
      – s valamit minden csókban elmulasztunk.
Mert valami hiányzik minden ölelésből,
      – minden csókból hiányzik valami.
Hiába alkotjuk meg s vívunk érte naponta,
      – minden szerelemből hiányzik valami.
Hiába verekszünk érte halálig: – ha miénk is,
      – a boldogságból hiányzik valami.
Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel,
      – az életedből hiányzik valami.
Hiába vágysz az emberi teljességre,
      – mert az emberből hiányzik valami.
Hiába reménykedsz a megváltó Egészben,
      – mert az Egészből hiányzik valami.
A Mindenségből hiányzik egy csillag,
      – a Mindenségből hiányzik valami.
A Világból hiányzik a mi világunk,
      – a Világból hiányzik valami.
Az égboltról hiányzik egy sugár,
      – felőlünk hiányzik valami.
A Földből hiányzik egy talpalatnyi föld,
      – talpunk alól hiányzik valami.
Pedig így szólt az ígéret a múltból:
      – „Valahol! Valamikor! Valami!”
Hitették a bölcsek, hitték a hívők,
      – mióta élünk, e hitetést hallani.
De már reánk tört a tudás: – Valami nincs sehol!
      – s a mi dolgunk ezt bevallani,
s keresni azt, amit már nem szabad
      senkinek elmulasztani.
Újra kell kezdeni mindent,
      – minden szót újra kimondani.
Újra kezdeni minden ölelést,
      – minden szerelmet újra kibontani.
Újra kezdeni minden művet és minden életet,
      – kezünket mindenkinek újra odanyújtani.
Újra kezdeni mindent e világon,
      – megteremteni, ami nincs sehol,
de itt van mindnyájunkban mégis,
      belőlünk sürgetve dalol,
újra hiteti, hogy eljön 
 valami, valamikor, valahol…  

  
    

Szereted Egyiptomot ?

2007.12.16.vasárnap

Ha szereted Egyiptomot és szép, értékes blogot akarsz látni, ezt olvasd /ne az enyémet !/:
http://www.freeweb.hu/egyiptom/forum/viewtopic.php?t=93&postdays=0&postorder=desc&start=0 http://www.kemet.hu/magyar/index.html Az irigység, a szomorúság, az öröm kevereg bennem. Mindegy. Én ilyent nem tudok csinálni és kész. Azt ne kérdezd, hogy akkor ezt a másfélét miért is csinálom. Talán magam sem tudom a választ. Vagy igen, de nem mondom meg. Esetleg kitalálhatod.  .
Ma reggel ezeket a fotókat csináltam


: . . .

2007. december 15., szombat

Igazgyöngyök között járunk...

2007.12.15.szombat

@m kedves kommentelőm javaslatára kicsit keresgéltem Michelangelo vers után, aztán nézd, mit találtam !
Igazgyöngyök közt járunk és észre sem vesszük...


Michelangelo Buonarotti: Szonett Vittoria Colonnához Hosszú barátságunk alatt gyakorta gondoltam s láttam is, hogy nő meg férfi hegyből-fejtett-kő-képmása túléli faragóját, ki visszatér a porba. A természet ez egyszer fejét hajtja a művészet előtt; győz a vésővel, ecsettel nyert Szépség, mit az idő nem zúz szét, s a halál nem vesz erőt rajta. Két eszközöm szolgál, márvány és festék, hogy átmentsem kettőnk arcát és testét - megszédülök, a boldogság elönt, hogy szépségét mától még ezer évre is csodálhatják, s megértik, hogy én se voltam bolond, mert így szerettem Önt. /Faludy György/ . /Pieta - részlet/ .

Michelangelo Buonarroti (teljes nevén Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, Caprese, 1475. március 6. – Róma, 1564. február 18.) az olasz reneszánsz kimagasló mestere, egyike a művészettörténet legnagyobb alakjainak.

Újabb felfedezés

2007.12.15.szombat

Sose olvastam, nem ismertem ezt a verset, amire tegnap akadtam, megint csak véletlenül...Az utolsó versszak nagyon a szívemből szól...

ARANY JÁNOS :A VIGASZTALÓ
Mi a tűzhely rideg háznak,
Mi a fészek kis madárnak,
Mi a harmat szomju gyepre,
Mi a balzsam égő sebre;
Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyék forró délben,...
S mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nekem, oh költészet!
Ha az élet útja zordon,
Fáradalmit fájva hordom,
Képemen kel búbarázda,
Főmön a tél zúzmaráza:
Néhol egy-egy kis virág nyit,
Az is enyhit egy parányit:
A virágban téged lellek,
Öröme a kietlennek!
Ha szivemet társi szomja
Emberekhez vonva-vonja,
De majd, mint beteg az ágyba,
Visszavágyik a magányba:
Te adsz neki puha párnát,
Te virrasztod éji álmát,
S álmaiban a valóság
Tövisei gyenge rózsák.
Jókedvem te fűszerezed,
Bánatomat elleplezed,
Káröröm hogy meg ne lássa,
Mint vérzik a seb nyilása;
Te játszol szivárvány-színben
Sűrü harmatkönnyeimben,
S a panasz, midőn bevallom,
Nemesebb lesz, ha kidallom.
Verseimben van-e érdem:
Sohse' bánom, sose kérdem;
Házi mécsem szelíd fénye
Nem hajósok létreménye,
Nem a tenger lámpatornya,
Mely felé küzd száz vitorla,
Mely sugárát hintse távol...
Elég, ha nekem világol.
(1853)
.